Téma bezobslužných prodejen zaujalo účastníky Retail Summitu 2023

Jaké otázky padaly nejčastěji?
V rámci letošního Retail Summitu 2023 v Kongresovém centru v Praze se zakladatelé projektu Futureshop 247 Adam Klofáč a Pavel Kozler zúčastnili panelové diskuse, která nastínila, jaké oblasti a informace zajímají naše retailery při zvažování automatizované budoucnosti prodejen. Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky.


Je prodejna bez personálu bezpečná?


-    Vstup a výstup do prodejny je možný pouze pomocí digitálního klíče.
-    Identitu nakupující jednoznačně verifikuje bankovní identita nebo osobní průkaz.
-    V prodejně je instalován inteligentní kamerový systém, díky němuž probíhá neustálé vyhodnocování provozu prodejny.


Jaká je rentabilita a návratnost investice?


-    Díky rozšíření provozní doby na 24/7 dochází k navýšení tržeb.
-    Úspora personálních nákladů činí minimálně 30 %.
-    Bezobslužná prodejna přináší i úsporu energií.
-    Návratnost investice lze očekávat do 1 roku.


Je vhodnější hybridní provoz nebo plně autonomní obchod?


-    Potravinářský retail preferuje spíše hybridní model.
-    Zcela autonomní obchody se uplatňují především ve velkých městech.
-    Důležitým faktorem je věková a sociální struktura spádové oblasti.

 

 

 

Partneři projektu: